HAKKIMIZDA

- Hakkımızda - Hakkımızda - Hakkımızda - Hakkımızda
Ak Barak Avukatlık Ortaklığı, hukukun üstünlüğü ve adaletin tesisi için mesleğin farklı çalışma alanlarında uzmanlaşıp; uzun yıllar boyunca edindikleri bilgi ve tecrübelerini bugünlere taşıyarak bir ortaklık çatısı altında birleştirme kararı alan Av. Naz Deniz Ak Kalsın ve Av. Esenyel Barak Bal tarafından kurulmuş olup; Türk ve yabancı müvekkillerine Türkçe, Fransızca, İngilizce ve Arapça dillerinde avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

ETİK DEĞERLERİMİZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

Aile Hukuku alanında; Evlilik sözleşmelerinin hazırlanması, Aile içinde çıkan ihtilaflar sebebiyle ortaya çıkan boşanma ve mal paylaşımı davaları..
Şirketler Hukuku alanında; lisans, franchise, alım-satım ve distribütörlük sözleşmeleri başta olmak üzere, tüm ticari sözleşmelerin hazırlanmasında..
Kentsel Dönüşüm sürecinde uygulanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun uyarınca kat..
Satın alma ve satış sözleşmelerinde kamu ihale hukukuna tabi idareler ve Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş belediye iştirak şirketleri ve..

AVUKATLARIMIZ